fbpx
ENERGETYCZNI fotowoltaika Uncategorized Ulga termomodernizacyjna na panele fotowoltaiczne

Ulga termomodernizacyjna na panele fotowoltaiczne

Ulga termomodernizacyjna

Należy wiedzieć, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która uregulowana jest w art. 26h „Ustawy o PIT”, możemy odliczyć od dochodu do 53 tysięcy złotych. W kwocie tej mogą się znaleźć między innymi wydatki poniesione na kupno ogniwa fotowoltaicznego wraz z osprzętem oraz na usługę montażu instalacji fotowoltaicznej (inne wydatki to ocieplenie domu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu ogrzewania itp.). Takie odliczenie pozwala pomniejszyć podatek roczny maksymalnie o 16 960 złotych (kiedy cały wydatek mieści się w dochodzie objętym 32-procentową stawką podatku).

Każdemu z małżonków przysługuje odrębne odliczenie w maksymalnej wysokości 53 tysięcy złotych. Łącznie mogą więc odliczyć od dochodu 106 tysięcy złotych, a podatek pomniejszyć nawet o 33 920 złotych. Limit odliczenia dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem (bez względu na wielkość udziału). Limit ulgi nie jest więc związany z jedną inwestycją (tak zwanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym), lecz został określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby termomodernizacji prowadzonych przez niego w jednym lub kilku domach. Ważne, żeby były to domy jednorodzinne, czyli takie, w których wydzielono maksymalnie dwa mieszkania albo jedno mieszkanie i jeden lokal użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Ponadto muszą to być domy już oddane do użytku (najpóźniej na dzień dokonania odliczenia). Ulga nie przysługuje, jeśli dom jest dopiero w budowie.

Panele fotowoltaiczne nie muszą być zamontowane na budynku jednorodzinnym. Mogą się znaleźć na przykład na garażu lub budynku gospodarczym albo na gruncie obok domu. Ważne, żeby służyły budynkowi mieszkalnemu. Jeśli chcemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, musimy pamiętać o obowiązujących w niej terminach:

a). przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być zakończone przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono na nie pierwszy wydatek (liczy się data sprzedaży określona na fakturze lub dzień jej wystawienia). W razie niedotrzymania tego terminu trzeba będzie ulgę zwrócić, czyli doliczyć do dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie inwestycji.

b). odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeśli wydatki będą wyższe niż roczny dochód, można je będzie odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Należy wiedzieć, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (wówczas ulgę odlicza się od przychodu). Oczywiście trzeba mieć faktury na wszystkie odliczane wydatki wystawione przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Czego nie odliczymy w uldze termomodernizacyjnej?

Zasada jest taka, że odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (czyli uszczuplają jego majątek). Nie można natomiast odliczyć wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zwrócone albo w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już jego zobowiązanie podatkowe. Jeżeli zakup paneli fotowoltaicznych został sfinansowany pożyczką lub kredytem (nawet udzielonymi na preferencyjnych warunkach), których spłata obciąża podatnika, wówczas taki wydatek podlega odliczeniu. W razie umorzenia części takiego długu, kwoty tego umorzenia nie można odliczyć. Odliczeniu nie podlegają również wydatki w części, w jakiej zostały:

a). zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
b). sfinansowane w formie dotacji ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, lub z programów gminnych (jeśli przykładowo dotacja pokryła 30% wydatku, to pozostałe 70% można odliczyć).
c). uwzględnione już przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu „Ordynacji podatkowej” (na przykład w ramach ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym).

Dodatkowa uwaga – jeśli zwrot wydatków nastąpi już po rozliczeniu ulgi w zeznaniu za dany rok podatkowy, trzeba będzie doliczyć uprzednio odliczone kwoty do dochodu/przychodu za rok podatkowy, w którym otrzymano ten zwrot.

Jeśli poszukujesz rozwiązań redukujących zużycie energii elektrycznej w Twoim domu – zgłoś się do Nas – przygotujemy dedykowaną ofertę dla Ciebie – www.energetyczni.net/darmowa-wycena/

skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post